Ósmego marca dziś w kalendarzu mamy…

[dedykacja na Dzień Kobiet – rymowane życzenia]
Ósmego marca dziś w kalendarzu mamy,

Więc życzenia wszystkiego najlepszego Ci przesyłamy.

Dużo błyskotek, naręcza kwiatów i słodkości,

Niech na Twej twarzy uśmiech nie tylko w tym dniu gości.