#Newsy

Bizony pomagają w walce ze zmianami klimatu

Naukowcy odkryli, że bizony mogą odgrywać kluczową rolę w sekwestracji dwutlenku węgla. Stado bizonów może pochłaniać równowartość emisji CO2, jaką generuje 40 tysięcy samochodów rocznie. Badania prowadzone przez Oswalda Schmitza z Yale School of Environment pokazują, jak te zwierzęta wpływają na ekosystemy trawiaste i leśne, przyczyniając się do ich regeneracji i zwiększenia zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla. Wyniki te mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe działania związane z ochroną przyrody i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

Rola bizonów w ekosystemie

Bizony wpływają na ekosystemy poprzez równomierne zjadanie traw, nawożenie gleby oraz rozprzestrzenianie nasion. Dzięki temu przyczyniają się do wzbogacenia bioróżnorodności i utrzymania stabilności ekosystemów. Kompaktowanie gleby przez bizony zapobiega uwalnianiu zmagazynowanego w niej węgla. Wprowadzenie tych zwierząt do ekosystemów trawiastych może znacząco zwiększyć ich zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla.

Znaczenie reintrodukcji bizonów

Badania prowadzone przez Schmitza i jego zespół pokazują, że reintrodukcja bizonów ma duży potencjał w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Przywracanie tych zwierząt do ich naturalnych siedlisk może przyczynić się do redukcji emisji CO2 i odbudowy ekosystemów. Eksperci podkreślają, że tego typu działania mają również korzyści dla bioróżnorodności.

Wpływ na przyszłe badania

Odkrycia dotyczące bizonów otwierają nowe możliwości dla badań nad innymi gatunkami zwierząt. Schmitz i jego zespół planują kontynuować swoje badania, analizując wpływ różnych gatunków na cykl węglowy. Wstępne wyniki wskazują, że wiele z tych zwierząt ma potencjał do znacznego zwiększenia zdolności ekosystemów do pochłaniania dwutlenku węgla.

Źródło:
goodgoodgood.co

Zostaw komentarz