#Newsy

Święte krowy, IT i oczyszczanie ścieków

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwracamy na ekologię i zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów, który wymaga innowacyjnych rozwiązań, jest oczyszczanie ścieków. Indyjski pracownik IT zaprojektował właśnie nową metodę w tym zakresie, a inspiracją była święta krowa. Tharun Kumar, który pracuje w informatyce, postanowił wykorzystać swoje umiejętności do opracowania innowacyjnej metody oczyszczania ścieków.

Technologia i tradycja

Pomysł pracownika IT opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów, które zachodzą w organizmach żywych, takich jak na przykład trawienie. Nowa metoda jest nie tylko ekologiczna, ale także skuteczna i oszczędna. Specjalista zainspirował się wielokomorowym żołądkiem krowy. Podobnie jak wszystkie przeżuwacze, mają one żołądek podzielony na cztery komory, w których rośliny są rozkładane przez bakterie beztlenowe. Oznacza to, że metabolizm odbywa się bez udziału tlenu. Typowe oczyszczalnie ścieków używają bakterii tlenowych do rozkładu ścieków, co wymaga systemu wentylacyjnego ciągle zużywającego energię. Zwykła obróbka ścieków często także wykorzystuje chemikalia i wymaga obecności pracownika. Kumar zniwelował niemal wszystkie te wady. Na dnie septycznego zbiornika ECOSTP znajduje się warstwa gnojowicy krowiej, dostarczająca “pracowników” bakteryjnych. Woda, przepływając dzięki grawitacji, wchodzi do drugiej komory, zanim przejdzie do trzeciej, będącej filtrem z piasku i żwiru. Czwarta komora znajduje się pod ogrodem wybranych roślin naczyniowych, które usuwają zawieszone ciała stałe, patogeny, azot i fosfor, z których te ostatnie dwa służą jako pokarm dla roślin.

Dzięki zastosowaniu tej technologii, możliwe jest oczyszczanie ścieków w sposób przyjazny dla środowiska, bez używania szkodliwych substancji chemicznych. Kumar jest przekonany, że jego metoda może być wykorzystywana również w innych częściach świata. Jego celem jest propagowanie zrównoważonego podejścia do ochrony środowiska i wykorzystywania naturalnych procesów do poprawy jakości życia na naszej planecie. Nowa metoda otwiera kolejne perspektywy dla walki z zanieczyszczeniem wód. Wprowadzenie takiej technologii może pomóc zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, co dzisiaj jest szczególnie ważne.

źródło:
https://www.goodnewsnetwork.org/indian-it-worker-designs-new-eco-friendly-sewage-treatment-method-with-the-sacred-cow-as-his-inspiration/

Święte krowy, IT i oczyszczanie ścieków

Współpraca dla dobra przyrody

Zostaw komentarz