#Newsy

Kampania “I am not a typo”

Organizacja zajmująca się sprawami społecznymi rozpoczęła kampanię “I am not a typo”, aby podkreślić problem osób, których imiona są korygowane przez autokorektę w urządzeniach elektronicznych. Jest to częsty problem osób o nietypowych imionach, które często są błędnie poprawiane na bardziej powszechne. W ramach akcji zbierane są historie osób dotkniętych tym zjawiskiem, aby wywołać dyskusję na temat różnorodności kulturowej.

Dlaczego jest to ważne?

Wiele osób o nietypowych imionach codziennie boryka się z problemem poprawiania swojego imienia przez urządzenia elektroniczne. To prowadzi do sytuacji, w której imię jest często nieprawidłowo zapisywane lub postrzegane jako błąd. Kampania “I am not a typo” stara się zwrócić uwagę na to zjawisko i przeciwdziałać dyskryminacji na podstawie imienia.

Jak można pomóc?

Osoby chcące wesprzeć kampanię mogą wziąć udział w akcji społecznej poprzez udostępnienie informacji o problemie oraz zgłoszenie własnych historii związanych z poprawianiem imienia przez autokorektę. Ważne jest, aby podczas korzystania z technologii być świadomym tego, jakie konsekwencje może mieć automatyczna korekta imion.

Źródło:
https://www.positive.news/society/i-am-not-a-typo-campaign-autocorrect-inclusivity/

Kampania “I am not a typo”

Wielki sukces młodego szachisty

Zostaw komentarz