#Życzenia na chrzest #Życzenia rymowane

Serce me tak dziś wzruszone, choć miłości do…

[chrzciny – wiersz]

Serce me tak dziś wzruszone,
Choć miłości do Ciebie, Boże, jeszcze nienauczone.
Wielką siłę wlej we mnie dziś mój Boże Sprawiedliwy,
Żebym nie był w swoim życiu lękliwy.
Podaruj mi w przyszłości święte rączki i nóżki,
Żeby trzymały się one Twojej dobrej dróżki.

Na pamiątkę Chrztu Świętego ofiarowuje…

Zostaw komentarz