#Newsy

Puby w Anglii zarządzane przez lokalne wspólnoty

Od kilku lat obserwujemy rosnącą popularność wspólnotowo zarządzanych pubów w Wielkiej Brytanii. To innowacyjna forma przedsiębiorczości, w której społeczność lokalna jest właścicielem pubu, decyduje o jego funkcjonowaniu i aktywnie uczestniczy w jego rozwoju. Fenomen ten przynosi wiele korzyści zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i dla lokalnej kultury i tradycji. 

Zalety

Wspólnotowo zarządzane lokale nie tylko stanowią ważne centra społeczności, ale także wpływają pozytywnie na wzajemne relacje między mieszkańcami oraz na integrację lokalnych grup. W dodatku tego rodzaju inicjatywy pomagają w tworzeniu miejsc pracy, zachęcają lokalnych producentów do współpracy oraz wspierają rozwój lokalnych talentów artystycznych i kulturalnych.

Przykłady sukcesów

Jednym z przykładów kolorowego wzrostu wspólnotowo zarządzanych lokalnych pubów jest zorganizowany w 2020 roku przez społeczność lokalną pub The Bevy w Brighton. Dzięki wsparciu mieszkańców oraz lokalnych firm udało się odnowić i przekształcić ten lokal, zapewniając mieszkańcom nowe miejsce spotkań oraz promując lokalną kulturę i sztukę. Podobne sukcesy odnajdziemy także w innych częściach kraju, gdzie społeczności lokalne wspólnie dbają o swoje lokalne puby. 

Źródło:
https://www.positive.news/society/the-colourful-rise-of-community-owned-local-pubs/

Wzrastająca popularność wspólnotowo zarządzanych lokalnych pubów w Wielkiej Brytanii przynosi korzyści dla społeczności i lokalnej kultury.

Puby w Anglii zarządzane przez lokalne wspólnoty

Współpraca dla dobra przyrody

Puby w Anglii zarządzane przez lokalne wspólnoty

Kampania “I am not a typo”

Zostaw komentarz