raport oze

Jaki procent energii elektrycznej na świecie pochodzi z źródeł odnawialnych? – raport IRENA i WMO

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) i Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), aż 83% nowej mocy produkowanej w 2022 roku pochodziło z energii odnawialnej. Raport dokonuje oceny zasobów energii odnawialnej na świecie oraz ilości pracy, która jeszcze pozostaje do wykonania w celu przejścia z paliw kopalnych na bardziej zrównoważone źródła energii. Raport podkreśla, że choć […]