#Artykuły

Największe fundacje w Polsce

fundacje w Polsce

Fundacje dobroczynne mają w Polsce długą i bogatą tradycję. Organizacje pozarządowe niosące wsparcie pomagają rozwiązać wiele problemów społecznych. Ich misją jest często wyrównywanie szans i pomoc osobom chorym lub niepełnosprawnym. Największe fundacje z powodzeniem działają również na rzecz edukacji społecznej i wypracowywania odpowiednich postaw wobec osób potrzebujących. Ich działalność zakrojona jest na szeroką skalę i wiąże się z dużymi budżetami. Pieniądze pozyskiwane są przede wszystkim dzięki działalności statutowej. Sprawdźmy, które fundacje pomocowe są obecnie największe i jakimi środkami dysponują.

Fundacja Siepomaga

Organizacja została zarejestrowana w 2016 roku w Poznaniu, by pomagać finansować kosztowne leczenie ciężko chorych dzieci. Jej pracownicy od lat prowadzą pierwszą tak dużą platformę interaktywną, dzięki której można wpłacać pieniądze z dowolnego miejsca i na konkretny cel. Fundacja zajmuje się leczeniem i rehabilitacją przewlekle chorych dzieci. Doposaża też sale szpitalne i gabinety zabiegowe.

Dzięki nieprzerwanej wieloletniej działalności jest jedną z najbardziej znanych fundacji charytatywnych w kraju. Jako organizacja pożytku publicznego otrzymuje też wsparcie w ramach 1% podatku. Jej przychody w 2021 zamknęły się w kwocie 484 496 433,37 zł i według dostępnego sprawozdania 100% tych środków zostało przekazanych na cele statutowe.

Fundacja dzieciom “Zdążyć z pomocą”

Program “Zdążyć z pomocą” został zainicjowany w 1998 roku przez profesora Zbigniewa Religę. Misją fundacji, która wyrosła z tego działania, jest pomoc chorym dzieciom, których życie jest zagrożone. Organizacja od lat otacza opieką również dzieci niepełnosprawne, które z powodu komplikacji zdrowotnych nie mogą samodzielnie funkcjonować. Obecnie pod jej opieką jest ponad 40 tysięcy dzieci, które wymagają leczenia lub rehabilitacji.

W akcje pomocowe fundacji chętnie włączają się znani artyści. Ambasadorką tego programu jest między innymi Beata Tyszkiewicz. Fundacja dzieciom “Zdążyć z pomocą” osiągnęła w 2021 dochód w wysokości 251 451 533,14 zł, a 82% tej kwoty zostało wydane na realizowanie celów statutowych.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w 2004 roku. Do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw charytatywnych w naszym kraju. Czerwone serduszko fundacji znają niemal wszyscy i jasno kojarzy się ono z wielką grudniową akcją zbierania funduszy. Środki zebrane w czasie kwesty co roku przeznaczane są na inny cel.

Lider akcji Jerzy Owsiak zorganizował już pomoc dla wcześniaków, doposażył szpitale czy kupił sprzęt ratujący życie osób chorych na Covid-19. Puszki wolontariuszy to nie jedyne źródło przychodów fundacji. Można na jej wsparcie przekazać również 1% swojego podatku. W 2021 dzięki różnym formom wsparcia organizacja dysponowała budżetem w kwocie 238 155 500,83 złotych. Na cele statutowe przeznaczono 72% tej kwoty.

Polski Czerwony Krzyż

To kolejna bardzo znana organizacja zajmująca się pomocą dla potrzebujących. O Polskim Czerwonym Krzyżu słyszał niemal każdy. Do rejestru organizacji pożytku publicznego trafił on w 2005 roku i od tego czasu można go wspierać również w czasie rocznego rozliczenia. Do głównych celów fundacji należy nie tylko pomoc najbiedniejszym czy dożywianie polskich dzieci.

To właśnie ta organizacja jako pierwsza pojawia się w miejscach dotkniętych kryzysem, gdy ucierpieli w niej obywatele naszego kraju. Polski Czerwony Krzyż współtworzy i wspiera banki żywności. Organizacja angażuje się w dożywianie dzieci w polskich szkołach oraz finansuje wyprawki tym najbiedniejszym. W 2021 na jej konto trafiło 203 862 684,11 złotych. Na pomoc charytatywną przeznaczono 76% zebranych środków.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Organizacja ta ma długie tradycje jednak do rejestru organizacji pożytku publicznego trafiła dopiero pod koniec 2014 roku. Od tego czasu można ją wspierać również w czasie rocznego rozliczania podatku. Fundacja zajmuje się zorganizowaną pomocą osobom chorym i potrzebującym. W tym celu prowadzi nieodpłatne, dzienne domy pomocy i pracownie terapeutyczne. Podopieczni komitetu mogą liczyć na wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc w znalezieniu specjalistycznej opieki. Komitet skupia się na wsparciu osób przewlekle chorych, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. W 2021 fundacja ta zajęła 5 miejsce w rankingu przychodów dzięki wpływom na poziomie 193 781 031,34 złotych. Warto jednak zauważyć, że tylko 3% tej kwoty zostało przeznaczone na cele statutowe.

Jak widać polskie fundacje charytatywne potrafią zebrać na swoje cele bardzo konkretne budżety, które w dużej części przeznaczane są na pomoc potrzebującym. Najlepiej radzą sobie organizacje, które do promowania swoich działań potrafią zaangażować duże firmy lub znanych ludzi kultury i sztuki. Dobrze przyjmowane są też zorganizowane akcje pomocowe na konkretny cel. Dla sukcesu danej organizacji liczy się zaufanie publiczne i doświadczenie w niesieniu skutecznej pomocy na szeroką skalę.

Nazwa organizacji Łączne przychody Wydatki na działalność statutową

Fundacja Siepomaga

484 496 433 zł

100%

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”

251 451 533 zł

82%

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

238 155 500 zł

72%

Polski Czerwony Krzyż

203 862 684 zł

76%

Polski Komitet Pomocy Społecznej

193 781 031 zł

3%

Fundacja Auschwitz-Birkenau

169 692 274 zł

13%

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

149 830 883 zł

99%

źródło danych w tabeli: rankingopp.pl

Największe fundacje w Polsce

Jak zapobiegać globalnemu ociepleniu?

Największe fundacje w Polsce

Jak mądrze pomagać innym?

Zostaw komentarz