#Newsy

Wilno otwiera się na osoby niewidome

Wilno aktywnie pracuje nad poprawą dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących, realizując strategię uniwersalnego projektowania. Inicjatywa ta obejmuje m.in. tworzenie map parku Vingis dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, zawierających treści w Braille’u i teksturę. Miasto oferuje także fascynujące audioprzewodniki po Wilnie, pozwalając odkrywać jego bogactwo za pomocą zmysłów innych niż wzrok.

Nie tylko dla oczu

Kampania „Experience Vilnius Beyond Sight” zachęca do poznawania miasta z perspektywy osób niewidomych, promując włączenie społeczne i dialog między osobami z problemami ze wzrokiem a widzącymi. Osoby niewidome i słabowidzące mają coraz więcej możliwości dzięki rozwijającym się technologiom. Aplikacje mobilne, czytniki ekranowe czy specjalne klawiatury ułatwiają codzienne życie i integrację społeczną. Dzięki nim osoby z dysfunkcjami wzroku mogą korzystać z Internetu, czytać książki czy poruszać się po nieznanym terenie.

Technologia dla komfortu

Strategia wdrożona przez władze miasta to dobry krok w kierunku większej dostępności i integracji osób niewidomych. Podkreśla to przy okazji znaczenie nowych technologii i uniwersalnego projektowania w tworzeniu przestrzeni przyjaznych dla całego społeczeństwa. Inicjatywy tego typu są kluczowe w promowaniu równej dostępności i pełnego uczestnictwa osób z ograniczeniami wzroku w życiu miasta.

Edukacja i aktywność społeczna

Dzięki nowym technologiom osoby niewidome i słabowidzące mają też łatwiejszy dostęp do edukacji i informacji. Aplikacje mobilne pozwalają na naukę języków obcych, czytanie tekstów czy nawigację po mieście. Ponadto wiele organizacji oferuje specjalne szkolenia i warsztaty, które pomagają osobom z dysfunkcjami wzroku rozwijać swoje umiejętności i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

źródło:
https://www.govilnius.lt/for-visually-impaired

Wilno otwiera się na osoby niewidome

Szminka sprzed 4000 lat

Zostaw komentarz