#Życzenia okolicznościowe

Przyjmij te oto życzenia ode mnie, kochany…

[życzenia dla księdza prymicjanta]

Przyjmij te oto życzenia ode mnie, kochany Księże Prymicjancie:

Niechaj praca co Cię z nami czeka

Miłość Boga wspomaga

Niech kieruje Księdzem Bożych łask opieka

A wraz z nią duszpasterska odwaga.

Módl się za nas Księże Prymicjancie do Jezusa,

Łącząc nas z Panem Bogiem,

Aby kiedyś podążając za przykładem Chrystusa

Żywot nam był wiecznie błogim.

Zostaw komentarz