#Newsy

Przywracanie natury w parku Everglades

Projekt, który ma na celu ocalenie Everglades, jednego z najbardziej znaczących ekosystemów na świecie, trwa od wielu lat. Dzięki inwestycjom i pracom restauracyjnym udało się przywrócić całe obszary, które zostały zdegradowane przez działalność człowieka. To ogromna szansa dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, które mogą odzyskać bezpieczne miejsce do życia.

Wzrost bioróżnorodności

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony rządu oraz organizacji pozarządowych udało się przywrócić bagniste tereny i zwiększyć bioróżnorodność w Everglades. Prace rewitalizacyjne obejmują m.in. usuwanie inwazyjnych gatunków roślin, oczyszczanie wód oraz odbudowę siedlisk naturalnych. W rezultacie populacje wielu gatunków ptaków, ryb oraz ssaków znacznie się zwiększyły.

Korzyści dla ludzi

Odtworzenie Everglades nie tylko pomaga przywrócić naturalny ekosystem, ale ma także pozytywny wpływ na ludzi. Poprawa jakości wody i powietrza, rozwój turystyki ekologicznej oraz ochrona przed skutkami tajfunów i innych katastrof naturalnych to tylko niektóre z korzyści, jakie przynosi ten ambitny projekt.

Źródło:
www.goodnewsnetwork.org

Zostaw komentarz