#Życzenia na chrzest #Życzenia rymowane

Miła sercu Boga, kochana nasza dziecino…

[wiersz z okazji chrztu]

Miła sercu Boga, kochana nasza dziecino!
W dniu tak pięknym i podniosłym,
W oczekiwaniu na przystąpienie do Bożej wspólnoty tak radosnym,
Życzę Ci szczęścia, pomyślności i miłości,

I życia swego prowadzenia w czystości.
Niech to, o czym marzysz, szybko się spełniło,
Zaś to, co pokochasz, aby Twoim było.

Na pamiątkę przyjęcia sakramentu chrztu ofiarowuje…

Aby każda łza, co po Twym maleńkim

Zostaw komentarz