Dziś dostałaś łaskę Boga z nią łatwiejsza…

[wiersze na Chrzest]

Dziś dostałaś łaskę Boga
z nią łatwiejsza będzie droga.
Bo największą jest mądrością
fakt, że Pan Bóg jest miłością.
Na pamiątkę Chrztu Świętego …