Ukochane Dziecię Boże Bóg Ci zawsze…

[wiersze na chrzciny]

Ukochane Dziecię Boże
Bóg Ci zawsze dopomoże.
Kapłan dzisiaj grzech zmył z Ciebie
masz drugiego Ojca w niebie.